onsdag, juni 01, 2011

Vana av Bästa sorten

We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit.
(Aristotle)
Vi är vad vi upprepade gånger gör. Excellens är alltså inte en handling, utan en vana.

Inga kommentarer: