måndag, juni 06, 2011

Ålderdomen av Bästa sorten

Old age is like a plane flying through a storm. Once you're aboard, there's nothing you can do. 
(Golda Meir)
Ålderdom är som ett plan som flyger genom en storm. När du är ombord, är det inget du kan göra.

Inga kommentarer: