tisdag, maj 31, 2011

Gör något vänligt av Bästa sorten

Do something kind for someone today... Love is more than a say... It´s a do!
Gör något vänligt för någon idag ... Kärlek är mer än att säga ... Det är att göra!

Inga kommentarer: