torsdag, juni 16, 2011

Stressbovarnas 10-i-topp av Bästa sorten

10-i-topp enligt tidningen Du & Jobbet (via chef.se)
1.    När jag inte hinner göra en så bra insats som jag önskar, 57 %
2.    När uppgifterna blir för många, 55 %
3.    När tekniken krånglar, 47 %
4.    När jag blir orättvist behandlad, 35 %
5.    När det är konflikter i arbetsgruppen, 34 %
6.    Vid omorganisation eller förändringsarbete, 30 %
7.    När jag måste göra flera olika saker samtidigt, 30 %
8.    När familj och arbetsliv krockar, t ex hinna till dagis, 21 %
9.    När chefen inte finns tillgänglig för frågor etc, 19 %
10.    När företagets ekonomi är dålig/jobb hotas, 15 %
11.    När uppgifterna är för svåra, 13 %.
12.    När klienterna klagar, 11%
13.    När uppgifterna är för enkla, 5%

Inga kommentarer: