tisdag, juni 07, 2011

Citat av Bästa sorten

Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts. 
(Winston Churchill)
Framgång är inte slutgiltigt, misslyckande är inte livshotande: det är modet att fortsätta som räknas 

Inga kommentarer: