torsdag, juni 30, 2011

Ledarskap av Bästa sorten

A sense of responsibility is the clearest indication of mature leadership.
(John Maxwell)
En känsla av ansvar är det tydligaste tecknet på mogna ledarskap.

Inga kommentarer: