måndag, maj 16, 2011

Gör drömmar till verklighet av Bästa sorten

In order to make dreams come into reality, it takes an awful lot of determination, dedication, self-discipline & effort. 
(Jesse Owens)
För att göra drömmar till verklighet, det tar en väldig massa beslutsamhet, engagemang, självdisciplin & ansträngning.

Inga kommentarer: