fredag, maj 27, 2011

Omutbara av Bästa sorten

Idag skriver Elisabeth Sandlund en ledare om mutor och korruption i tidningen Dagen "Var finns de omutbara". Den vise Salomo skrev för bra längesedan ett visdomsord: Oärligt förtjänta pengar för olycka med sig för hela familjen, men att vägra att ta emot mutor ger ett långt liv. (Bibeln, Ordspråksboken 15:27) Ännu tidigare varnades det för mutor: Ta inte mutor, för det gör att du inte kan se klart. Mutor skadar den rättfärdiges sak. (Bibeln Andra Moseboken 23:8)
Sandlund avslutar med "Men till sist handlar det ändå om något annat, något som inte går att lagstifta fram. Den som låter ett etiskt förhållningssätt genomsyra sin personlighet och alla sina handlingar lockas inte att ge eller ta emot mutor. Bara då går det att på allvar få bukt med den korruption som, för att citera Andra Mosebok, "gör den klarsynte blind och fördärvar saken för den som har rätt."

Inga kommentarer: