torsdag, maj 19, 2011

Ledarskap av Bästa sorten

Leadership has less to do with position than it does with disposition.
(John Maxwell)
Ledarskap har mindre att göra med position än vad det gör med disposition.

Inga kommentarer: