söndag, maj 29, 2011

Ambition av Bästa sorten

Ambition, confidence, enthusiasm and success are produced by courage, faith, pride,and hard work.
(Harry F. Banks)
Ambition, förtroende, entusiasm och framgång är producerad av mod, tro, stolthet, och hårt arbete.

Inga kommentarer: