onsdag, oktober 05, 2011

Visdom av Bästa sorten

You can not change truth to suite you. On the contrary, truth will change you.
Du kan inte ändra sanningen för att passa dig. Tvärtom kommer sanningen att ändra dig.


Dreams are good. To make them come true is better.
Drömmar är bra. Att göra dem till verklighet är bättre.

Inga kommentarer: