onsdag, oktober 05, 2011

Pröva något nytt av Bästa sorten

Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark.
Professionals built the Titanic.
Var aldrig rädd att försöka något nytt. Kom ihåg, amatörer byggde Arken, proffs byggde Titanic.

Inga kommentarer: