söndag, oktober 09, 2011

Excellence av Bästa sorten


If you don’t shoot for excellence, you never have a chance of getting there.
Om du inte 'skjuter' för hög kvalitet, får du aldrig en chans att komma dit.

Inga kommentarer: