fredag, oktober 21, 2011

Tro på dig själv av Bästa sorten


Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle. 
(Christian D. Larson)
Tro på dig själv och allt som du är. Vet att det finns något inom dig som är större än något hinder.

Inga kommentarer: