måndag, oktober 10, 2011

Förmåga av Bästa sorten


It is a fine thing to have ability, but the ability to discover ability in others is the true test.
(Lou Holtz)
Det är en fin sak att ha förmåga, men förmågan att upptäcka förmåga i andra är det verkliga testet.

Inga kommentarer: