tisdag, september 27, 2011

Hammare o Spik av Bästa sorten

If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail.
(Abraham Maslow)
Om det enda verktyg du har är en hammare, tenderar du att se varje problem som en spik

Inga kommentarer: