måndag, september 26, 2011

Det lönar sig av Bästa sorten

It pays to know the enemy - not least because at sometime you may have the opportunity to turn him into a friend.  (Margaret Thatcher) Det lönar sig att känna fienden - inte minst därför att någon gång kanske du har möjlighet att göra honom till vän.

Inga kommentarer: