fredag, september 09, 2011

Älskar citat av Bästa sorten

I love quotations because it is a joy to find thoughts one might have, beautifully expressed with much authority by someone recognized wiser than oneself.
(Marlene Dietrich)
Jag älskar citat eftersom det är en glädje att finna tankar man kan ha, vackert uttryckt med stor auktoritet av någon erkänt klokare än en själv.

Inga kommentarer: