onsdag, september 07, 2011

Effektivt ledarskap av Bästa sorten

Effective leadership is not about making speeches or being liked; leadership is defined by results not attributes.
(Peter Drucker)
Effektivt ledarskap handlar inte om att hålla tal eller att vara omtyckt; Ledarskap definieras av resultat inte attribut.

Inga kommentarer: