söndag, september 18, 2011

Avgörande ögonblick av Bästa sorten


Moments of life

Our lives a series of defining moments, strung together by passing time.
(Frederick Jezegou)
Våra liv en serie av avgörande ögonblick, uppträdda tillsammans med tidens gång.

Inga kommentarer: