söndag, maj 20, 2012

Socrates av Bästa sorten

True wisdom comes to each of us when we realize how little we understand about life, ourselves, & the world around us. ~~~ Socrates ~~~ Sann visdom kommer till var och en av oss när vi inser hur lite vi förstår om livet, oss själva, och världen omkring oss.

Inga kommentarer: