måndag, maj 28, 2012

Du kan av Bästa sorten


Don't let what you cannot do interfere with what you can do. 
(John Wooden)
Låt inte vad du inte kan göra störa vad du kan göra.

Inga kommentarer: