tisdag, maj 08, 2012

Bra grejor av Bästa sorten

Don't judge me until you know me, don't underestimate me until you challenge me and don't talk about me until you've talked to me.
Döm mig inte innan du känner mig, underskatta mig inte innan du utmanat mig och tala inte om mig innan du har talat till mig.

Inga kommentarer: