tisdag, maj 29, 2012

Action av Bästa sorten

A superior man is modest in his speech, but exceeds in his actions. 
(Confucius)
En överlägsen man är blygsam i sitt tal, men överstiger i sina handlingar.

Inga kommentarer: