fredag, december 02, 2011

Vision av Bästa sorten

A clear vision, backed by definite plans, gives you a tremendous feeling of confidence.

En tydlig vision, stödd av bestämda planer, ger dig en enorm känsla av förtroende.

Inga kommentarer: