lördag, december 10, 2011

Tacksam för de svåra av Bästa orten

I am thankful for the difficult people in my life. They have shown me exactly who I don't want to be. Jag är tacksam för de svåra människorna i mitt liv. De har visat mig exakt vem jag inte vill vara.

Inga kommentarer: