onsdag, december 07, 2011

Starten av Bästa sorten

Even a beautiful flower begins its life in the dirt. Where you start is not important! Även en liten blomma börjar sitt liv i smutsen. Var du börjar är inte viktigt!

Inga kommentarer: