lördag, december 03, 2011

Citat av Bästa sorten

It's not my nature to consider if a glass is half full or half empty.I'm thinking about how to create a better glass.
(Rick Warren)
Det är inte min natur att överväga om ett glas är halvfullt eller halvtomt. Jag tänker på hur jag skapar ett bättre glas.

Inga kommentarer: