tisdag, november 01, 2011

Transformation av Bästa sorten

All transformation begins with a choice. If you want to change, make that choice.
(John C Maxwell)
All förändring börjar med ett val. Om du vill ändra, gör det valet.

Inga kommentarer: