tisdag, november 29, 2011

Storhet av Bästa sorten

Do not fear greatness. Some men are born with greatness, some men achieve greatness, and some men have greatness thrust upon them.
(William Shakespeare)
Var inte rädd för storhet. Vissa män är födda med storhet, en del män uppnår storhet, och några män har storhet tvingats på dem.

Inga kommentarer: