söndag, november 06, 2011

Lev livet av Bästa sorten

Life is too deep for words, so don’t try to describe it, just live it.
(C.S. Lewis)
Livet är för djupt för ord, så försök inte att beskriva det, bara leva det.

Inga kommentarer: