lördag, november 12, 2011

Nyckel till potential

Continuous effort - not strength or intelligence - is the key to unlocking our potential.
(Liane Cardes)
Kontinuerlig insats - inte styrka eller intelligens - är nyckeln till vår potential.

Inga kommentarer: