tisdag, juli 19, 2011

Världen är snabb av Bästa sorten

The world is so fast that there are days when the person who says it can't be done is interrupted by the person who is doing it.
Världen är så snabb att det finns dagar då den person som säger att det inte kan göras avbryts av den person som gör det. 

Inga kommentarer: