måndag, juli 18, 2011

Du av Bästa sorten

Why compare yourself with others? No one in the entire world can do a better job of being you than you!


Varför jämföra dig med andra? Ingen i hela världen kan göra ett bättre jobb av att vara du än du!

Inga kommentarer: