tisdag, juli 26, 2011

Se framåt av Bästa sorten

Stop looking back! Your eyes are in front of u 4 a reason.
Sluta att se tillbaka! Dina ögon är framför dig av en anledning.

Inga kommentarer: