tisdag, juli 05, 2011

För liten för att vara stor av Bästa sorten

If you're too "big" to learn from someone "small", then you're too small to be someone big.
Om du är för "stor" att lära av någon "liten", då är du för liten för att vara någon stor.

Inga kommentarer: