tisdag, juli 10, 2012

Misstag av Bästa sorten

Mistakes are painful when they happen, but years later a collection of mistakes is what is called experience.~~~ Misstag är smärtsamma när de inträffar, men år senare en samling av misstag är vad som kallas erfarenhet

Inga kommentarer: