onsdag, juli 18, 2012

Dålig dag av Bästa sorten

You think you are having a bad day? Remember this: In 1976 Ronald Wayne sold his 10% stock in Apple for $800. And now its worth $58 Billion! ~~~ Du tror att du har en dålig dag? Kom ihåg detta: År 1976 sålde Ronald Wayne sin 10% aktier i Apple för $ 800. Och nu är det värt 58 miljarder!

Inga kommentarer: