söndag, juli 29, 2012

Integritet av Bästa sorten

Integrity is doing the right thing, even if no one is watching.
(N Gumbel)
Integritet gör det rätta, även om ingen tittar på.

Inga kommentarer: