onsdag, mars 12, 2008

Psalmtoppen

Psalmtoppen på bästa sändningstid, lördagar i SVT, inga dåliga grejer!
I april drar Psalmtoppen igång med programledaren Elin Ek, mera känd som "Grynet". Vad är det som gör att SVT nu har sådant intresse för psalmer? "Den blomstertid nu kommer" eller "Stilla natt" har ett klart och tydligt budskap som pekar på Gud som Skaparen och Jesus som Frälsaren. Oavsett vad SVT tycker eller tänker, tycker Bästa sorten det är en bra programidé! Eller som någon sagt: Det pågår en påkristning av Sverige!

Favorit av Bästa sorten (texten är verkligen trosstärkande):
Löftena kunna ej svika, Nej, de stå evigt kvar:
Jesus med blodet beseglat Allt, vad han lovat har.
Refräng: Himmel och jord må brinna, Höjder och berg försvinna,
Men den som tror skal finna, Löftena de stå kvar.
Gör såsom Abraham gjorde, Blicka mot himlen opp!

Medan du stjernorna räknar, Växer din tro, ditt hopp.
Refräng
Tro, när det mörknar på färden, Solen ej slocknat har.
Blott några timmar, och sedan Strålar en morgon klar.
Refräng
Tro, när dig världen förföljer—Med dig i ugnen het
Vandrar en “gudason” härlig, Prövade, själ, det vet!
Refräng
Tro, när dig vännerna svika, Tro, när blott en står kvar,
Jesus, din vän, skall dig följa, Alla, ja, alla dar.
Refräng
Tro under allt, som dig möter! Snart du ju hemma är.
Då skall i åskådning bytas Det, som du trodde här.

Inga kommentarer: