onsdag, mars 05, 2008

Ideellt arbete = mening med livet

Kyrkans tidning berättar idag om Johan von Essen och hans avhandling "Om det ideella arbetets betydelse – en studie om människors livsåskådningar". Det ideella arbetet formar människors identitet, samtidigt som det är ett sätt att förverkliga sig själv och hitta en mening med sitt liv, säger von Essen, i ett pressmeddelande.
von Essen har fem teman
1. det är oavlönat
2. för någons nytta
3. frivilligt
4. ett uttryck för det egna engagemanget
5. äger rum i en gemenskap
En betydelsefull bit i det stora pusslet! Ideellt arbete ger mening åt livet - kan engagemanget i kyrkan beskrivas bättre?!

Inga kommentarer: