måndag, september 24, 2012

Ledarskap av Bästa sorten


The development of strategy should occupy 10% of
management’s attention, while implementation
should occupy 90% of management’s attention.”
(P Barnevik)

Utvecklingen av strategin bör uppta 10% av
ledningens uppmärksamhet, medan genomförandet
bör uppta 90% av ledningens uppmärksamhet.

Inga kommentarer: