lördag, september 29, 2012

Inspiration av Bästa sorten


No one was ever great without some portion of divine inspiration.
(Cicero)
Ingen var någonsin bra utan en viss del av gudomlig inspiration.

Inga kommentarer: