fredag, februari 29, 2008

En äkta KG

EFS-pastorn och prästen KG Larsson har av domkapitlet i Skara förklarats obehörig att vara präst. KG har varit ärlig mot sig själv och bibelns budskap. KG anser sig inte kunna vara kvar i Svenska kyrkan då den har fjärmat sig från Bibeln och bekännelseskrifterna.
KG skirver till domkapitlet: "Om biskopen i Skara stift skulle värna om förkunnelsen med samma iver som om juridiken är det min övertygelse att våra svenska kyrkor åter skulle samla skaror till gudstjänsterna. Men i dagens kyrka känner jag mig hjälplös med att kunna påverka."
Heder åt KG - han har varit, är och förblir en broder av Bästa sorten!
[Bild: Skara domkyrka]

Inga kommentarer: