måndag, november 05, 2012

Din största plattform av Bästa sorten


Your life is your biggest platform to speak from. At the end of the day your life Will speak louder than your words!
Ditt liv är din största plattform att tala från. I slutet av dagen kommer ditt liv att tala högre än dina ord!

Inga kommentarer: