torsdag, april 26, 2012

Vänner av Bästa sorten


You are my friend when you can guard my failure, challenge my thought and celebrate my success.
Du är min vän när du kan skydda mina misslyckanden, utmana min tanke och fira min framgång.

Inga kommentarer: