lördag, augusti 27, 2011

Optimist av Bästa sorten

I am an optimist. It does not seem too much use being anything else.
(Winston Churchill)
Jag är optimist. Det verkar inte vara någon idé att vara något annat.

Inga kommentarer: